Високите места на България

от

Д-р Любен Любенов Грънчаров


 

„Опознай Родината си, за да я обикнеш!“

Алеко Константинов

България е прекрасно съчетание между обширни равнини, живописни котловини, речни долини, водоеми, море и високи места. В сайта разказвам за високите места - планините, предпланините, платата и хълмовете. Те заемат две трети от територията на България и са най-интересната й част. По високите места са оставили следи древни цивилизации и са се разиграли най-значителните събития в историята на страната ни. Тук има красиви природни форми, уникални растителни и животински видове, многобройни исторически и природни забележителности. Но кои са високите места на България? Списък на тези места е публикуван в www.td-akademik.com. В него, освен 39-те български планини, предпланините, платата и хълмистите места, са включени и отделните части на по-големите планини, като Рила, Пирин, Средна гора, Стара планина и Родопите (в последните две, повечето им части се наричат също планини). Въпреки, че има известни критики към този подход за обособяване на високите места той има своето основание. Като пример може да се даде факта, че Калоферската планина (част от Стара планина) е два пъти по-голяма от Витоша и се различава по своите характеристики от съседните Шипчинска и Троянска планини. Ето защо тя може да се приеме, като нещо отделно. И така е с много от частите на големите наши планини. Този подход е удобен и заради това, че така може  да се опишат по-подробно големите планини на България. Съобразно най-нови данни нанесох промени в списъка и така се оформиха 220 високи места, които описвам в сайта. За всяко едно от тях представям текстови и снимков материал. В текстовете, освен описание на географските особености, има информация за природните, историческите и архитектурните забележителности. Показани са също маршрутите до най-високите върхове на тези места. Отделено давам информация за хората  живеещи по-високите места – за техния бит и вярвания. В раздела на сайта “Сезони представям подбрани снимки в съпровод с музиката на Вивалди, с което правя опит да покажа красотата на българските високи места. В раздела ’’Постижение’’ може да видят снимки на реперите на най-високите върхове на 39-те български планини. Те бяха изкачени самостоятелно или с приятели и роднини..Накрая искам да пожелая на младите хора да посетят поне част от описаните високи места преди да тръгнат по-широкия свят. Това ще остави в тях неизлечими спомени,  които ще ги подтикват да се връщат в своята Родина!

                                                                      Консултант:                                                                       

    Любен Грънчаров – син, туристически водач