Българските планини и най-високите им върхове                                        

1.Рила – Мусала (2925,4)

2.Пирин – Вихрен(2914,3)

3.Славянка – Гоцев връх (2212,6)

4.Стъргач Странгац(на гръцка територия)(1270)

                  - Безименен(на българска територия)(1249,4)

5.Боздраг –Пофитис Илиас(на гръцка територия) (2232)

                 - Чипликбаир(на българска територия)(1090,8)

6.Родопи – Голям Перелик (2190,2)

7.Осоговска планина - Руен  (2251,3)

8.Влахина планина - Кадийца (1924,1)

9.Малешевска планина – Ильов връх (1802,5)

10.Огражден Огражденец(на Македонска територия) (1747,6)

                       - Билска чука(на Българска територия)(1643,6)

11.Беласица - Радомир(2029, 2)

12.Ерулска планина – Големи връх (1480,5)

13.Рудини – Сирищнишка Рудина(1172,1)

14.Еловишка планина - Плоча(1329,4)

15.Пенкьовска планина – Конски връх (1187,1)

16.Кървав камък - Било(1737,1)

17.Милевска планина - Милевец (1732.6)

18.Кобилска планина – Бели камък (кота 1356,6,  най-висока точка-около 1362)

19.Земенска планина - Тичак(1294,9)

20.Конявска планина  - Виден (1487,1)

21.Чудинска планина - Арамлия (1496,4)

22.Лисец - Връшник (1500,2)

23.Верила –Голям Дебелец(1414,5)

24.Голо бърдо -Ветрушка(1157,7)

25.Черна гора  - Тумба (1129,1)

26.Любаш - Любаш (1398,6)

27.Парамунска планина - Стража(1388,8)

28.Ездимирска планина големи връх(1219,9)

29.Руй - Руй(1705,6)

30.Плана - Манастирище (1337, 4)

31.Витоша – Черни връх(2290)

32.Люлин - Дупевица(1255,8)

33.Вискяр – Чеканска чука(1135, 6)

34.Завалска планина  - Китка (1180,7)

35.Гребен – Дзиглина ливада(на сръбска територия) (1337)

                 -Голеш(на българска територия)(1156,6)

36.Средна гора - Богдан(1603,4)

37.Сакар  - Вишеград(856,1)

38.Странджа – Махия(на турска територия)(1071),

                      -  Градище(на българска територия)(709,6)

39.Стара планина -Ботев  (2375,9)