Западна Дунавска равнина

Гламата(изолирано възвишение) - връх Гламата(333,8 м.н.в.).

Винаровски височини(възвишение) - Безименен връх(232,6 м.н.в.).

Капитаница(Льосово плато) - Безименен връх(225,2 м.н.в.).

Златия(Златията) - Безименен връх (174,5 м.н.в.).

Равнището(Льосово плато) – Безименен връх(м.н.в.).

Средна Дунавска равнина

Базалтови могили(Сухиндолски базалтови могили) - връх Върха(472 4 м.н.в.).

Драгановски височини(Драгановски рид)(платовидно възвишение) - Драганов връх(371,4 м.н.в.).

Плевенски височини(възвишение) - Средния връх(Мачугански геран)(316,9 м.н.в.).

Никополско плато - Безименен(258 м.н.в.).

Павликенски възвишения – Безименен връх(317 м.н.в.).

Свищовско плато  Безименен връх(239 м.н.в.).

Източна Дунавска равнина

Шуменско плато - връх Търнов дял(Търнов табия)(501,9 м.н.в.).

Поповски височини(платовидно възвишение) - връх Калакоч (485,3 м.н.в).

Самуиловски височини(платовидно възвишение) - връх Петров камък(Сърта)(500,8 м.н.в). 

Разградски височини(платовидно възвишение) - връх Канарата(479,3 м.н.в.).

Плато Стана - Безименен връх(440,9 м.н.в.).

Франгенско плато - връх Команлъка(356,2 м.н.в.).

Провадийско плато - връх Сакартепе(388,2 м.н.в.).

Роякско плато -  връх Дикеолу(410 м.н.в.).

Авренско(Момино, Девненско) плато - връх Пейкови ниви(328,8 м.н.в.).

Мадарско плато - връх Двете могили(429,8 м.н.в.).

Лудогорски плато(Делиорманско) - Безименен връх(около 300 м.н.в).

Добруджанско плато - Безименен връх(350 м.н.в.).

Войводско плато(Сърта) - Безименен връх(480,6 м.н.в.).

Добринско плато - връх Бърдото(360 м.н.в.).

Лилякско плато - връх Александров(516,9 м.н.в.).

Фисек(Фисека)(възвишение) - връх Фисек (500,5 м.н.в.).