Накратко за високото място: Кожух и Пчелина са самостоятелни възвишения, които се разполагат по средата на Санданско-Петричката котловина. Двете възвишения са останки от полуразрушения конус на угаснал вулкан - изригнал преди милиони години. След изригването река Струма прорязва конуса и го разделя на две – днешните възвишения Кожух и Пчелина. Те са с малки размери с дължина 2-3 и км ширина 1-2 км. Възвишенията се спущат стръмно към река Струма. По тях има много зъбери, различни по форма скални обрязувания и кухини. Най-високият връх на възвишението Кожух носи същото име и е висок 281.1 метра, а най-високия връх на Пчелина се нарича Кръста и е висок 238.9 метра. И дната върха са изключително обзорни. В подножието на възвишенията извира топла минерална вода. Във възвишенията се срещат редки растителни видове. На Кожух расте единственото в страната естествено находище на вибиев бадем. 
 

Възвишенията се обитават от много влечуги и най-вече змии. В подножието им се намира защитената местност Рупите – истинска джунгла от върби, тополи, къпини и други растителни видове. Тук могат да се видят много птици, включително черни щъркели. Най-значимите исторически забележителности във възвишенията и подножието им са - останките от древния град Хераклея Синтика, храма на пророчицата Ванга и скалната средновековна църква Св.Пантелеймон. 

Произход на името: името Кожух на едното възвишение е дадено заради приликата с наметнат Кожух.

Към коя планинска верига принадлежи: възвишенията са самостоятелна единица. Те са формирани след изригването на вулкан.

Разположение: възвишенията се разполагат по средата на Санданско-Петричката котловина, близо до мястото на вливане на река Струмещица в Струма. Те делят условно а котловината на две части - Санданска на изток и Петричка на запад. Между двете възвишения минава река Струма.

Граници: от всички страни възвишенията са заобиколени от Санданско-Петричката котловина.

Размери: дължината на възвишението Кожух от север на юг е около 2 км, а ширината 1.2 км. Дължината на възвишението Пчелина e 3-4 км, а ширината е 1-2 км

Форма: източните склонове на Кожух се спущат стръмно към речното легло на Струма. Стръмно се спущат и  южните склонове на Пчелина обърнати към реката. Скални гребени очертават билата на възвишенията.  По тях има много зъбери, причудливи образувания и кухини с размера на малки пещери. 

Геология: двете възвишения имат общ произход - те са останки от полуразрушения конус на угаснал вулкан - последния изригнал в нашите земи преди повече от милион години. Други са намнение, че изригването на вулкана това е станало в по ново време. При първото изригване на вулкана се образувал много широк нисък конус и част от лавата застинала в кратера. При второто активизиране на вулкана лавата излязла от периферна пукнатина на вулканичния конус(заради запушения кратер) и образувала т.н. паразитен вулкан. Струма прорязала неговата централна част и го раделила на две - днешните възвишения Кожух и Пчелина. Според геолозите вулкана е угаснал напълно и няма опасност от ново изригване. Възвишенията са изградени от вулканични скали предимно туфи, и туфити. По тях личат газови каверни и ниши. Има находища на флуорид калцит и аргонит.

 Части и по изявени върхове: Най-високият връх на възвишението Кожух е със същото име. Височината му е 281.2 метра.Изкачването на връх Кожух може да стане, от мястото където се извършват разкопките на град Херклея Синтика. Тръгва се право нагоре и се достига билото. Върви се по него  в западна посока и се достига върха. На най-високото място има купчина камъни и желязна греда. На дървета в близост е  окачено българското знаме.Може да се продължи по билото и да се направи траверс на Кожух. При прехода по билото правят впечатление вулканичните скали,  скалните пирамиди и един “обесен” камък. Вижда се и изоставена мраморна кариера. Гледката от връх Кожух е страхотен - вижда се цялото Петричко поле,  планините Пирин, Огражден, Беласица и Славянка.                                   Най-високият връх на възвишението Пчелина се нарича Кръста и е с височина 238. 9 м. До върха може да се стигне,  като се тръгне от село Генерал Тодоров по горския път,  който  достига до параклиса Св.Пантелеймон.  От този път се отклоняваме наляво и нагоре към връх Кръста. Може да се тръгне също директно от гарата на селото към върха. На върха има поставен голям кръст.  От тук  има страхотна гледка във всички посоки и особенно към Пирин.След изкачване на най-високата точка на Пчелина може се посети и параклиса Св.Пантелеймон. По пътя към параклиса има гледки към меандрите на Струма.
 

Реки,  езера и други водоеми:  От възвишенията не тръгват реки. Между тях минава река Струма. Източно от Кожух минава река Струмещица. В подножието на възвишенията, от магмените скали  образувани след изригването на вулкана, извира топла минерална вода с температура 78 градуса при дебит 35 литра в минута. Част от водата е каптирана и по тръпопровод се отвежда в град Петрич. Останалата част  образува гьолове, в които търсят избавяление хора с различни болести. 

Гори и растения: Срещат се редки растителни видове,  като многоцветен  парвотризетум (Parvotrisetum myrianthum), обикновен  дракункулус(Dranculculus vulgaris). По северните склонове на възвишението се намира единственото естествено находище на вебиев бадем (Amigdalus webbii) в България!  По бреговте на  река Струма между възвишенията Кожух и Пчелина расте много върба. По поречието на река Струмещица,  в участъка разположен близо до Кожух, растът чинари, някои от които са вековни.

Животински свят: Кожух е местообитание на различни видове влечуги и най-вече змий. Тук се среща считаната за рядъг вид котешка змия.   В защитената местност между Кожух и Пчелина и по поречието на Струма и Струмещица живеят много птици. Това е мястото, където могат се видят черни щъркели. 

Климат: Климатът в местността е преходносредиземноморски, което способства за разпространението на преходносредиземноморска и средиземноморска растителност.

Екологични проблеми: пространството между двата хълма се замърсява от многобройните посетители на храма на Ванга.

Природни паркове и резервати: През 1962 година част от местността Кожух с площ 0.4 хектара има статут на защитена зона. През 1971 година защитената площ е увеличена на 92.2 хектара.

Природни забележителности:
•Река Струма. Преминава през възвишението, като прави красиви меандри.
•Защитената местност Рупите. Намира се в подножието на възвишенията. Това е истинска джунгла от върби, тополи, къпини и други растителни видове. Тук има извор на естествена газирана минерална вода – рядко природно явление. На това място е посторена първата българска орнитологична станция, в която се изучават и опръстеняват мигриращите птици. Местността се намира на прелетния път виа Аристотелис известен още от древността. Тук се намира научно-производствена лаборатория по алгология на БАТ(с производство на микроводорасли за износ).
•Останки от вулканичното изригване. И в двете възвишения има вулканични скали(туфи и туфиди) и скални пирамиди. Във възвишението Кожух има “обесен” камък подобен на този в Рила.

 Исторически и архитектурни забележителности:
•Инцидентът със сваления израелски самолет в Кожух. На 27 юли 1955 година на възвишението Кожух е свален от български изстребител израелски пътнически самолет. Самолетът по всяка вероятност се е заблудил и е преминал през Българска територия. Територията на нашата страна по това време е била забранена за полети на държави, които не са във варшавския договор. Всички 58 пътници – 51 пасажери и 7 членен екипаж загиват. На мястото на катастрофата е намерено сребро на зърна от 800-900 карата. България е осъдена за инцидента от Израел, САЩ и Великобритания в международни съд в Хага. Инцидентът носи много политически негативи на България.
•Останките от древния град Хераклея Синтика.
•Храма на пророчицата Ванга.
•Скална средновековна църква Св. Пантелеймон. Намира се във възвишението Пчелина. Смята се, че е изградена на мястото на древно светилище от трако - римския период в чест на Асклепий. През средните векове е имало отшелническо братство и са запазени няколко килии в скалите. Има поверие, че тук е идвал в ранния си период Свети Иван Рилски, но тръгва мор по добитъка, за което той е набеден и хората го прогонват. След това се отегля в Рилската Света Обител. През 2015 година хората от село Левуново са направили ремонт на църквата, но някой е поставил релеф на Асклепий, което е създало странна картина.

 Изходни пунктове, пътища, маршрути туристическа база: удобно място, като изходен пункт е град Петрич, където има много хотели. За посещения на хълмовете може да се използва железопътната линия. Ако от Петрич се слизе на втората спирка, която е близо да разкопките на Хераклея Синтика може да се изкачи Кожух. Ако се слезе на следващата спирка – Генерал Тодоров, може да се направи посещение на Пчелина.

Особености на планината: по хълмовете има много змии и трябва да се внимава и ходи с високи обувки или ботуши.

Панорамни снимки: панорамна снимка едновременно на Кожух и Пчелина може да се направи от източните склонове на планината Огражден. Панорамна снимка на Пчелина може да се направи от Кожух и обратно.