Осоговска планина - връх Руен  (2251,3 м.н.в., до гранична пирамида 91)

Влахина(Влайна) планина - връх Огреяк(Кадийца) (1924,1 м.н.в., гранична пирамида 55)

Малешевска планина - Ильов връх(Джама)(1802,5 м.н.в., гранична пирамида 51)

Огражден - връх Огражденец(на Македонска територия) (1747,6 м.н.в.).

- връх Билска чука(на Българска територия)(1643,6 м.н.в.).

Беласица - връх Радомир(2029, 2 м.н.в., гранична пирамида 24).

Възвишения Кожух и Пчелина - връх Кожух (281 м.н.в.).