Северен Пирин - връх Вихрен(2914,3 м.н.в.).

Централен Пирин - връх Ореляк(2099 м.н.в.).

Южен Пирин - връх Ушите(1977,6 м.н.в.).

Планина Славянка - Гоцев връх(Али ботуш)(2212,6 м.н.в., гранична пирамида 100).

Планина Стъргач - връх Стъргач(Кулата,Странгац) (на гръцка територия)(1270 м.н.в.).

- Безименен връх(на българска територия)(1249,4 м.н.в.).

Планина Боздраг - връх Пофитис Илиас(Пророк Илия)(на гръцка територия)(2232 м.н.в.)

- връх Чипликбаир(на българска територия)(1090,8 м.н.в. гранична пирамида 152).