Ерулска планина - Големи връх (1480,5 м.н.в.).

Рудина планина(Рудини) - връх Сирищнишка Рудина(1172,1 м.н.в.).

Еловишка планина - връх Плоча(1329,4 м.н.в.).

Пенкьовска планина - Конски връх (1187,1 м.н.в.).

Кървав камък - връх Било(1737,1 м.н.в.,  при гранична пирамида 167).

Милевска планина - връх Милевец (1732,6 м.н.в.,  при гранична пирамида 151).

Кобилска планина - връх Бели камък (кота 1356,6 м.н.в.,  най-висока точка-около 1362 м.н.в.).

Земенска планина - връх Тичак(1294,9 м.н.в.) - забранен за посещение

Конявска планина  - връх Виден (1487,1 м.н.в.).

Чудинска планина - връх Арамлия (1496,4 м.н.в.,  при гранична пирамида 119)

Лисец - връх Връшник (1500,2 м.н.в.).