Западен предбалкан

Планина Бабин нос – връх Бабин нос(1107,4 м.н.в.).

Връшка чука(изолирана височина)- връх Връшка чука(692 м.н.в.).

Рабишка могила(Магура)(изолирана височина) - връх Магура(460,9 м.н.в.).

Рид Ведерник(Ведернишки рид) - връх Ведерник(1124,2 м.н.в.).

Рид Венеца(Белоградчишки венец) - връх Кърнева ливада(903,6 м.н.в).

Рид Венеца(Врачански венец) - връх Орлов връх (505,9 м.н.в.).

Широка планина - връх Типчен(Шеров)(940,8 м.н.в.).

Рид Веренишко бърдо - връх Бърдото(651,9 м.н.в.).

Пъстрина(изолирана височина) - връх Пъстрина(563,4  м.н.в.).

Рид Борованска могила(изолирана височина) - връх Борованска могила(422,5  м.н.в.).

Рид Милин камък - връх Милин камък(463,3 м.н.в.).

Рид Веслец - връх Маняшки връх(780,9 м.н.в.).

Рид Гола глава - връх Гола глава(853 м.н.в.).

Рид Лакавица - връх Острома(1026,8 м.н.в.).

Рид Драгоица(Драгойца) - връх Нишана(956,5 м.н.в.).

Владимировски рид - връх Бауренска могила(280,6 м.н.в.).

Рид Дреновица - връх Челковица(363, 9 м.н.в.).

Възвишение Зъбера(Белотински Зъбер) - връх Зъбера(436, 4).

Каменополско плато - Безименен връх(528 м.н.в.).

Лисец - връх Черти град(1283,6 м.н.в.).

Мездренска хълмиста област - Безименен връх(около 350 м.н.в.).

Среден предбалкан

Васильовска планина – връх Васильов връх(1490 м.н.в.).

Лествица - връх Голям Климаш(1355,1 м.н.в.).

Ловчански височини - връх Гюнето(654,9  м.н.в.).

Микренски височини - връх Пашаалан(874,9 м.н.в.).

Деветашко плато - връх Чуката(555,7 м.н.в.).

Севлиевски височини - връх Петриша(626,8 м.н.в.).

Плато Стражата - връх Божуря(768 м.н.в.).

Търновски височини - връх Арабанашко плато (439,8 м.н.в.).

Габровски възвишения(Габровски височини) - връх Кашенци(Овчаря)(869,2 м.н.в.).

Еленски възвишения(Еленски височини, Еленска планина, Еленски рид) - връх 59.Кулата(901,4 м.н.в.).

Рид Гагайка - връх Агъла(523, 2 м.н.в.).

Възвишения Меловете - връх Дива баба(489 м.н.в.).

Присовски рид - връх Алиев трап(426,4 м.н.в.).

Възвишение Романа - връх Романа(424, 4 м.н.в.).

Беляковско плато -Безименен връх(408, 9 м.н.в.).

Плужненско плато(Плужна) - връх Плужна(447, 4 м.н.в.).

Рид Стените(Голямата стена и Вълешката стена) - връх Голямата стена(521 8 м.н.в.).

Угърчинските височини - връх Палангурска могила(506, 7 м.н.в.).

Черновръшки рид - Черни връх(1199, 4 м.н.в.).

Луковитска хълмиста област - Неизвестнен връх(м.н.в.).

Реселецка хълмиста област - Неизвестен връх (м.н.в.).

Източен предбалкан

Лиса планина - връх Голeмия Сакар(1053,6 м.н.в.).

Антоновски рид(Антоновски височини) - връх Лягулите(531,7 м.н.в.)

Преславска планина - връх Голяма Въшкадалница(723,4 м.н.в.).

Драгоевска планина - връх Отъка(608,7 м.н.в.).   

Плато Кедикбалкан - връх Гюрген(577 м.н.в.).