151.Лакатишка Рила(предпланина) - връх Зекирица(1733,8 м.н.в.).

152.Раковица(предпланина) - връх Балабаница(Големица)(2156,5 м.н.в.).

153.Източна Рила(Мусалински дял) - връх Мусала (2925,4 м.н.в.).

154.Северозападна Рила(Мальовишки дял) - връх Голям Купен(2731 м.н.в.).

155.Централна Рила - връх Черна поляна(2716 м.н.в.).

156.Южна Рила(Капатишки дял) - Голям Мечи връх (2618 м.н.в.).