Западни Родопи.

Рид Алабак(Божевец) - връх Черновец(Арапчал)(1833,7 м.н.в.).

Рид Къркария(Рид Каркария) - връх Калчиш(Елин връх)(1475 м.н.в.).

Баташка планина - връх Баташки снежник(2081,9 м.н.в.).

Рид Сюткя - връх Голяма Сюткя(2185,6 м.н.в.).

Рид Дъбраш(Дъбрашки рид, Доспатска планина) - връх Беслед(1937,3 м.н.в.).

Букова планина - връх Снежанка(1925,8 м.н.в.)

Велийшко - Виденишки рид - връх Сребрен(Гюмюшчал)(1900,5 м.н.в.).

Рид Чернатица - връх Голям Персенк(2094,5 м.н.в.).

Белочерковски рид - връх Свети Илия(1705,4 м.н.в.).                                                     

Рид Мурсалица  - връх Голям Перелик (2190,2 м.н.в.).

Рид Манастирище  - връх Преспа(2000,4 м.н.в.).

Добростански рид(Асеновградска планина) - връх Стария бунар (1517,2 м.н.в.).

Ардинска планина(Кула, Ардински дял) - връх Циганско градище(1826,9 м.н.в.).

Радюва планина  - връх Солището(1871 м.н.в.).

Бесапарски хълмове(Баба баир)(предпланина) - Еленски връх(535,4).

Девинска планина - връх Пчеларица(1688,5 м.н.в.).

Кайнадински рид - връх Багревица(1905 м.н.в.).

Рид Каракулас - връх Чиляка(1459 м.н.в.).

Крушевска планина - връх Свобода(Енихан баба)(1942 м.н.в.).

Рид Равногор - връх Санджак(1878,4 м.н.в.).

Рид Чамлия - Безименен връх(1948, 3 м.н.в.).

Източни Родопи.

Северна част

Хасковска хълмиста област - връх Градище(354 м.н.в.).

Рид Драгойна - връх Голяма Драгойна(813,4 м.н.в.).

Рид Мечковец - връх Мечковец(Аида)(859,3 м.н.в.).

Рид Чуката - връх Кованлъка(870,9  м.н.в.).

Рид Каменник - връх Маста(842 м.н.в.).

Рид Гората - връх Шейновец(Соколец)(703,6 м.н.в.).

Рид Хухла - връх Хухла(352,8 м.н.в.).

Възвишение Градище - връх Градище(367, 8 м.н.в.).

Рид Чал - връх Хамбарлъка(451,2 м.н.в.).

Централна част

Рид Жълти дял(Саръяйла) - Добри връх(1437 м.н.в.).

Стръмни рид(Юркиден даг) - връх Стръмни рид(960, 2 м.н.в.).

Бойник планина - връх Свети Илия(879 м.н.в.).

Рид Ирантепе(Иранов рид) - Иранов връх(817 м.н.в.).

Рид Сърта(Гребена) - връх Сърта(Гребена)(812,3 м.н.в.).

Устренски рид - връх Ветреник(1031 м.н.в.).          

Южна част

Рид Гюмюрджийски снежник - връх Вейката 1463,3  м.н.в., най-южната точка на България

Рид Боля - връх Медник(Бакър чал)(956 м.н.в.).

Черна планина(Карадаг) - връх Черквище(Клисесърт)(914,9 м.н.в.).

Рид Мъгленик(Мъглен) - връх Ветрен(Коджаелe)(1266,8 м.н.в., гранична пирамида 152).