Ихтиманска средна гора

Лозенска планина - връх Попов дял(1190,2 м.н.в.).

Вакарелска планина - връх Острец(Сиврибаир)(1088,3 м.н.в.).

Рид Белица - връх Голяма Икуна(1220,9 м.н.в.).

Рид Ветрен(Еледжик) - връх Висока могила(1198,4 м.н.в.).

Септемврийски рид(Карабаир, Черни рид) - връхТръна(1276 м.н.в.).

Рид Шумнатица - Безименен връх (1392,8 м.н.в.).

Шипочански рид - Безименен връх(1312 м.н.в.).

 Същинска средна гора

Западна част на Същинска средна гора - връх Буная(1572,1 м.н.в.).

Източна  част на Същинска средна гора - връх Богдан(1603,4 м.н.в.).

Сърнена средна гора

Западна част на Сърнена средна гора - връх Братан(1235,8 м.н.в.).

Източна част на Сърнена средна гора - връх Морулей(895,2 м.н.в.)