Западна Стара планина

Светиниколска планина - връх Хайдушки камък(1720,8  м.н.в.).

Чипровска планина - връх Миджур(2168 м.н.в.).

Язова планина - връх Горно Язово(1573,2 м.н.в.).

Берковска планина - връх Голям Ком(2015,8 м.н.в.).

Планина Козница - връх Тодорини кукли(1785, 2 м.н.в.).

Планина Понор - връх Равно Буче(1499,0 м.н.в.).

Планина Чепън - връх Петровски кръст(1205,6 м.н.в.).

Планински рид Три уши - връх Чавчи камък(897,6 м.н.в.).

Врачанска планина - връх Бегличка могила(1481,4 м.н.в.).

Голема планина - връх Чукава(1587,6 м.н.в.).

Мала планина - връх Церия (1234,1 м.н.в.).

Софийска планина - връх Готен(1294,3 м.н.в.).

Планина Ржана - връх Козница(1636,3 м.н.в.).

Планина Мургаш - връх Мургаш(1687 м.н.в.).

Планина Видлич

- връх Басарски камък(Басарски камик)(1375,5 м.н.в., в Сърбия).

- връх Големи Дел(1362,9 м.н.в., на Българска територия).

91.Етрополска планина - връх Мара Гидия (1789,8 м.н.в.).

92.Планина Било - връх Маняков камък(1439,2 м.н.в.).

Средна Стара планина

Рид Гълъбец - връх Остра(1298 м.н.в.).

Рид Чуговица - връх Перото(1320 м.н.в.).

Златишка планина - връх Паскал (2029 м.н.в.).

Тетевенска планина - връх Вежен(2198,1 м.н.в.).

Троянска планина - връх Левски(Амбарица)(2165,5 м.н.в.).

Калоферска - връх Ботев(2375,4 м.н.в.).

Планина Равнец - връх Равнец(2020,7 м.н.в.).

Триглав - връх Голям Кадемлия(2275,4 м.н.в.).

Шипченска  планина  - връх Исполин  (1523,4 м.н.в.)

Тревненска планина - връх Панагюра(1330, 4 м.н.в.).

Рид Дебелец - връх Здравеца(834,8 м.н.в.).

Елено-Твърдишка планина - връх Чумерна(1536,1 м.н.в.).

Северен дял-Матор

Котленска планина - връх Разбойна(1128 м.н.в.).

Върбишка планина - връх Калето(898, 6 м.н.в.).

Еминска планина - връх Мандрабаир(620,7 м.н.в.).

Нос Емине - връх Емине(60 м.н.в.).

Южен дял-Удвой

Сливенска планина - връх Българка(1180,5 м.н.в.).

Стидовска планина - връх Ушите(Стидово)(1010,4 м.н.в.).

Планина Гребенец - връх Гаваните(1034,3 м.н.в.).

Рид Терзийски баир - връх Кръста(472,3 м.н.в.).

Карнобатска планина - връх Илийца(684,4  м.н.в.).

Айтоска планина - връх Каратепе(484,5 м.н.в.).

Възвишение Карнобатски хисар - връх Хисаря(Кралимаркова стъпка)(402,8 м.н.в.).