Резовски рид на Странджа планина

- връх Махия(на турска територия)(1071 м.н.в.)

- връх Голямо Градище(на българска територия)(709,6 м.н.в.) - посещение само с водач

- връх Арабаджи баир(709,6 м.н.в.)

Рид Каратепе на Странджа планина - връх Сарлъка(472, 8 м.н.в.).

Рид Босна на Странджа планина - връх Папия (501,4 м.н.в.).

Рид Китка(Узунджа баир) на Странджа планина - връх Китка (214,7 м.н.в.).

Медни рид(Бакарлък, Бакърлък) на Странджа планина - връх Бакърлъка(376,2 м.н.в.).

Рид Росен баир(Алатепе) на Странджа планина - Голия баир(266,9 м.н.в.).