Планина Верила - връх Голям Дебелец(1414,5 м.н.в).

Планина Голо бърдо - връх Ветрушка(1157,7 м.н.в.).

Планина Черна гора(Църна гора) - връх Тумба (1129,1 м.н.в.).

Планина Любаш(Любата) - връх Любаш (1398,6 м.н.в.).

Планина Стража(Парамун, Парамунска планина) - връх Стража(1388,8 м.н.в.).

Ездимирска планина(Чука) - Големи връх(1219,9 м.н.в.).

Планина Руй - връх Руй(1705,6 м.н.в, гранична пирамида 210).