Високите места в Дунавската равнина                                    

 

Западна Дунавска равнина

1.Гламата(изолирано възвишение) - връх Гламата(333,8 м.н.в.).

2.Винаровски височини(възвишение) - Безименен връх(232,6 м.н.в.).

3.Капитаница(Льосово плато) - Безименен връх(225,2 м.н.в.).

4.Златия(Златията) - Безименен връх (174,5 м.н.в.).

5.Равнището(Льосово плато) – Безименен връх(?  м.н.в.)

Средна Дунавска равнина

6.Базалтови могили(Сухиндолски базалтови могили) - връх Върха(472 4 м.н.в.).

7.Драгановски височини(Драгановски рид)(платовидно възвишение) - Драганов връх(371,4 м.н.в.).

8.Плевенски височини(възвишение) - Средния връх(Мачугански геран)(316,9 м.н.в.).

9.Никополско плато - Безименен(258 м.н.в.).

10.Павликенски възвишения – Безименен връх(317 м.н.в.).

11.Свищовско плато Безименен връх(239 м.н.в.).

Източна Дунавска равнина

12.Шуменско плато - връх Търнов дял(Търнов табия)(501,9 м.н.в.).

13.Поповски височини(платовидно възвишение) - връх Калакоч (485,3 м.н.в).

14.Самуиловски височини(платовидно възвишение) - връх Петров камък(Сърта)(500,8 м.н.в). 

15.Разградски височини(платовидно възвишение) - връх Канарата(479,3 м.н.в.).

16.Плато Стана - Безименен връх(440,9 м.н.в.).

17.Франгенско плато - връх Команлъка(356,2 м.н.в.).

18.Провадийско плато - връх Сакартепе(388,2 м.н.в.).

19.Роякско плато -  връх Дикеолу(410 м.н.в.).

20.Авренско(Момино, Девненско) плато - връх Пейкови ниви(328,8 м.н.в.).

21.Мадарско плато - връх Двете могили(429,8 м.н.в.).

22.Лудогорски плато(Делиорманско) - Безименен връх(около 300 м.н.в).

23.Добруджанско плато - Безименен връх(350 м.н.в.).

24.Войводско плато(Сърта) - Безименен връх(480,6 м.н.в.).

25.Добринско плато - връх Бърдото(360 м.н.в.).

26.Лилякско плато - връх Александров(516,9 м.н.в.).

27.Фисек(Фисека)(възвишение) - връх Фисек (500,5 м.н.в.).         

                             

                                                 Предбалкан

Западен предбалкан

28.Планина Бабин нос – връх Бабин нос(1107,4 м.н.в.).

29.Връшка чука(изолирана височина)- връх Връшка чука(692 м.н.в.).

30.Рабишка могила(Магура)(изолирана височина) - връх Магура(460,9 м.н.в.).

31.Рид Ведерник(Ведернишки рид) - връх Ведерник(1124,2 м.н.в.).

32.Рид Венеца(Белоградчишки венец) - връх Кърнева ливада(903,6 м.н.в).

33.Рид Венеца(Врачански венец) - връх Орлов връх (505,9 м.н.в.).

34.Широка планина - връх Типчен(Шеров)(940,8 м.н.в.).

35.Рид Веренишко бърдо - връх Бърдото(651,9 м.н.в.).

36.Пъстрина(изолирана височина) - връх Пъстрина(563,4  м.н.в.).

37.Рид Борованска могила(изолирана височина) - връх Борованска могила(422,5  м.н.в.).

38.Рид Милин камък - връх Милин камък(463,3 м.н.в.).

39.Рид Веслец - връх Маняшки връх(780,9 м.н.в.).

40.Рид Гола глава - връх Гола глава(853 м.н.в.).

41.Рид Лакавица - връх Острома(1026,8 м.н.в.).

42.Рид Драгоица(Драгойца) - връх Нишана(956,5 м.н.в.).

43.Владимировски рид - връх Бауренска могила(280,6 м.н.в.).

44.Рид Дреновица - връх Челковица(363, 9 м.н.в.).

45.Възвишение Зъбера(Белотински Зъбер) - връх Зъбера(436, 4).

46.Каменополско плато - Безименен връх(528 м.н.в.).

47.Лисец - връх Черти град(1283,6 м.н.в.).

48.Мездренска хълмиста област - Безименен връх(около 350 м.н.в.).

Среден предбалкан

49.Васильовска планина – връх Васильов връх(1490 м.н.в.).

50.Лествица - връх Голям Климаш(1355,1 м.н.в.).

51.Ловчански височини - връх Гюнето(654,9  м.н.в.).

52.Микренски височини - връх Пашаалан(874,9 м.н.в.).

53.Деветашко плато - връх Чуката(555,7 м.н.в.).

54.Севлиевски височини - връх Петриша(626,8 м.н.в.).

55.Плато Стражата - връх Божуря(768 м.н.в.).

56.Търновски височини - връх Арабанашко плато (439,8 м.н.в.).

57.Габровски възвишения(Габровски височини) - връх Кашенци(Овчаря)(869,2 м.н.в.).

58.Еленски възвишения(Еленски височини, Еленска планина, Еленски рид) - връх 59.Кулата(901,4 м.н.в.).

60.Рид Гагайка - връх Агъла(523, 2 м.н.в.).

61.Възвишения Меловете - връх Дива баба(489 м.н.в.).

62.Присовски рид - връх Алиев трап(426,4 м.н.в.).

63.Възвишение Романа - връх Романа(424, 4 м.н.в.).

64.Беляковско плато -Безименен връх(408, 9 м.н.в.).

65.Плужненско плато(Плужна) - връх Плужна(447, 4 м.н.в.).

66.Рид Стените(Голямата стена и Вълешката стена) - връх Голямата стена(521 8 м.н.в.).

67.Угърчинските височини - връх Палангурска могила(506, 7 м.н.в.).

68.Черновръшки рид - Черни връх(1199, 4 м.н.в.).

69.Луковитска хълмиста област - Неизвестнен връх(?         м.н.в.).

70.Реселецка хълмиста област - Неизвестен връх (?        м.н.в.).

Източен предбалкан

71.Лиса планина - връх Голeмия Сакар(1053,6 м.н.в.).

72.Антоновски рид(Антоновски височини) - връх Лягулите(531,7 м.н.в.)

73.Преславска планина - връх Голяма Въшкадалница(723,4 м.н.в.).

74.Драгоевска планина - връх Отъка(608,7 м.н.в.).   

75.Плато Кедикбалкан - връх Гюрген(577 м.н.в.).                                

                                     

                                                      Стара планина

Западна Стара планина

76.Светиниколска планина - връх Хайдушки камък(1720,8  м.н.в.).

77.Чипровска планина - връх Миджур(2168 м.н.в.).

78.Язова планина - връх Горно Язово(1573,2 м.н.в.).

79.Берковска планина - връх Голям Ком(2015,8 м.н.в.).

80.Планина Козница - връх Тодорини кукли(1785, 2 м.н.в.).

81.Планина Понор - връх Равно Буче(1499,0 м.н.в.).

82.Планина Чепън - връх Петровски кръст(1205,6 м.н.в.).

83.Планински рид Три уши - връх Чавчи камък(897,6 м.н.в.).

84.Врачанска планина - връх Бегличка могила(1481,4 м.н.в.).

85.Голема планина - връх Чукава(1587,6 м.н.в.).

86.Мала планина - връх Церия (1234,1 м.н.в.).

87.Софийска планина - връх Готен(1294,3 м.н.в.).

88.Планина Ржана - връх Козница(1636,3 м.н.в.).

89.Планина Мургаш - връх Мургаш(1687 м.н.в.).

90.Планина Видлич

- връх Басарски камък(Басарски камик)(1375,5 м.н.в., в Сърбия).

- връх Големи Дел(1362,9 м.н.в., на Българска територия).

91.Етрополска планина - връх Мара Гидия (1789,8 м.н.в.).

92.Планина Било - връх Маняков камък(1439,2 м.н.в.).

Средна Стара планина

93.Рид Гълъбец - връх Остра(1298 м.н.в.).

94.Рид Чуговица - връх Перото(1320 м.н.в.).

95.Златишка планина - връх Паскал (2029 м.н.в.).

96.Тетевенска планина - връх Вежен(2198,1 м.н.в.).

97.Троянска планина - връх Левски(Амбарица)(2165,5 м.н.в.).

98.Калоферска - връх Ботев(2375,4 м.н.в.).

99.Планина Равнец - връх Равнец(2020,7 м.н.в.).

100.Триглав - връх Голям Кадемлия(2275,4 м.н.в.).

101.Шипченска  планина  - връх Исполин  (1523,4 м.н.в.)

102.Тревненска планина - връх Панагюра(1330, 4 м.н.в.).

103.Рид Дебелец - връх Здравеца(834,8 м.н.в.).

104.Елено-Твърдишка планина - връх Чумерна(1536,1 м.н.в.).

Източна Стара планина

Северен дял-Матор

105.Котленска планина - връх Разбойна(1128 м.н.в.).

106.Върбишка планина - връх Калето(898, 6 м.н.в.).

107.Еминска планина - връх Мандрабаир(620,7 м.н.в.).

108.Нос Емине - връх Емине(60 м.н.в.).

Южен дял-Удвой

109.Сливенска планина - връх Българка(1180,5 м.н.в.).

110.Стидовска планина - връх Ушите(Стидово)(1010,4 м.н.в.).

111.Планина Гребенец - връх Гаваните(1034,3 м.н.в.).

112.Рид Терзийски баир - връх Кръста(472,3 м.н.в.).

113.Карнобатска планина - връх Илийца(684,4  м.н.в.).

114.Айтоска планина - връх Каратепе(484,5 м.н.в.).

115.Възвишение Карнобатски хисар - връх Хисаря(Кралимаркова стъпка)(402,8 м.н.в.).

Планините в Краище

116.Ерулска планина - Големи връх (1480,5 м.н.в.).

117.Рудина планина(Рудини) - връх Сирищнишка Рудина(1172,1 м.н.в.).

118.Еловишка планина - връх Плоча(1329,4 м.н.в.).

119.Пенкьовска планина - Конски връх (1187,1 м.н.в.).

120.Кървав камък - връх Било(1737,1 м.н.в.,  при гранична пирамида 167).

121.Милевска планина - връх Милевец (1732,6 м.н.в.,  при гранична пирамида 151).

122.Кобилска планина - връх Бели камък (кота 1356,6 м.н.в.,  най-висока точка-около 1362 м.н.в.).

123.Земенска планина - връх Тичак(1294,9 м.н.в.) - забранен за посещение

124.Конявска планина  - връх Виден (1487,1 м.н.в.).

125.Чудинска планина - връх Арамлия (1496,4 м.н.в.,  при гранична пирамида 119)

126.Лисец - връх Връшник (1500,2 м.н.в.).

                               Верило-Руйска планинска редица

127.Планина Верила - връх Голям Дебелец(1414,5 м.н.в).

128.Планина Голо бърдо - връх Ветрушка(1157,7 м.н.в.).

129.Планина Черна гора(Църна гора) - връх Тумба (1129,1 м.н.в.).

130.Планина Любаш(Любата) - връх Любаш (1398,6 м.н.в.).

131.Планина Стража(Парамун, Парамунска планина) - връх Стража(1388,8 м.н.в.).

132.Ездимирска планина(Чука) - Големи връх(1219,9 м.н.в.).

133.Планина Руй - връх Руй(1705,6 м.н.в, гранична пирамида 210).

 

                                 Плано-Завалска планинска редица

134.Планина Плана - връх Манастирище (1337, 4 м.н.в.).

135.Планина Витоша - Черни връх(2290 м.н.в.).

136.Планина Люлин - връх Дупевица(1255,8 м.н.в.).

137.Планина Вискяр - връх Чеканска чука(1135, 6 м.н.в.).

138.Завалска планина - връх Китка (1180,7 м.н.в.).

139.Гребен планина

- връх Дзиглина ливада(на сръбска територия) (1337 м.н.в.).

- връх Голеш(на българска територия)(1156,6 м.н.в., гранична пирамина 327).

 

                                             Средна гора

Ихтиманска средна гора

140.Лозенска планина - връх Попов дял(1190,2 м.н.в.).

141.Вакарелска планина - връх Острец(Сиврибаир)(1088,3 м.н.в.).

142.Рид Белица - връх Голяма Икуна(1220,9 м.н.в.).

143.Рид Ветрен(Еледжик) - връх Висока могила(1198,4 м.н.в.).

144.Септемврийски рид(Карабаир, Черни рид) - връхТръна(1276 м.н.в.).

145.Рид Шумнатица - Безименен връх (1392,8 м.н.в.).

146.Шипочански рид - Безименен връх(1312 м.н.в.).

Същинска средна гора

147.Западна част на Същинска средна гора - връх Буная(1572,1 м.н.в.).

148.Източна  част на Същинска средна гора - връх Богдан(1603,4 м.н.в.).

Сърнена средна гора

149.Западна част на Сърнена средна гора - връх Братан(1235,8 м.н.в.).

150.Източна част на Сърнена средна гора - връх Морулей(895,2 м.н.в.)                             

 

                                                    Рила

151.Лакатишка Рила(предпланина) - връх Зекирица(1733,8 м.н.в.).

152.Раковица(предпланина) - връх Балабаница(Големица)(2156,5 м.н.в.).

153.Източна Рила(Мусалински дял) - връх Мусала (2925,4 м.н.в.).

154.Северозападна Рила(Мальовишки дял) - връх Голям Купен(2731 м.н.в.).

155.Централна Рила - връх Черна поляна(2716 м.н.в.).

156.Южна Рила(Капатишки дял) - Голям Мечи връх (2618 м.н.в.).

                                 

                                                Пирин

                                                     и

                                   планините на юг от нея

 

157.Северен Пирин - връх Вихрен(2914,3 м.н.в.).

158.Централен Пирин - връх Ореляк(2099 м.н.в.).

159.Южен Пирин - връх Ушите(1977,6 м.н.в.).

160.Планина Славянка - Гоцев връх(Али ботуш)(2212,6 м.н.в., гранична пирамида 100).

161.Планина Стъргач - връх Стъргач(Кулата,Странгац) (на гръцка територия)(1270 м.н.в.).

                               - Безименен връх(на българска територия)(1249,4 м.н.в.).

162.Планина Боздраг - връх Пофитис Илиас(Пророк Илия)(на гръцка територия)(2232 м.н.в.)

                              - връх Чипликбаир(на българска територия)(1090,8 м.н.в. гранична пирамида 152).

                         

                                                 Родопи

Западни Родопи.

163.Рид Алабак(Божевец) - връх Черновец(Арапчал)(1833,7 м.н.в.).

164.Рид Къркария(Рид Каркария) - връх Калчиш(Елин връх)(1475 м.н.в.).

165.Баташка планина - връх Баташки снежник(2081,9 м.н.в.).

166.Рид Сюткя - връх Голяма Сюткя(2185,6 м.н.в.).

167.Рид Дъбраш(Дъбрашки рид, Доспатска планина) - връх Беслед(1937,3 м.н.в.).

168.Букова планина - връх Снежанка(1925,8 м.н.в.)

169.Велийшко - Виденишки рид - връх Сребрен(Гюмюшчал)(1900,5 м.н.в.).

170.Рид Чернатица - връх Голям Персенк(2094,5 м.н.в.).

171.Белочерковски рид - връх Свети Илия(1705,4 м.н.в.).                                                     

172.Рид Мурсалица  - връх Голям Перелик (2190,2 м.н.в.).

173.Рид Манастирище  - връх Преспа(2000,4 м.н.в.).

174.Добростански рид(Асеновградска планина) - връх Стария бунар (1517,2 м.н.в.).

175.Ардинска планина(Кула, Ардински дял) - връх Циганско градище(1826,9 м.н.в.).

176.Радюва планина  - връх Солището(1871 м.н.в.).

177.Бесапарски хълмове(Баба баир)(предпланина) - Еленски връх(535,4).

178.Девинска планина - връх Пчеларица(1688,5 м.н.в.).

179.Кайнадински рид - връх Багревица(1905 м.н.в.).

180.Рид Каракулас - връх Чиляка(1459 м.н.в.).

181.Крушевска планина - връх Свобода(Енихан баба)(1942 м.н.в.).

182.Рид Равногор - връх Санджак(1878,4 м.н.в.).

183.Рид Чамлия - Безименен връх(1948, 3 м.н.в.).

Източни Родопи.

Северна част

184.Хасковска хълмиста област - връх Градище(354 м.н.в.).

185.Рид Драгойна - връх Голяма Драгойна(813,4 м.н.в.).

186.Рид Мечковец - връх Мечковец(Аида)(859,3 м.н.в.).

187.Рид Чуката - връх Кованлъка(870,9  м.н.в.).

188.Рид Каменник - връх Маста(842 м.н.в.).

189.Рид Гората - връх Шейновец(Соколец)(703,6 м.н.в.).

190.Рид Хухла - връх Хухла(352,8 м.н.в.).

191.Възвишение Градище - връх Градище(367, 8 м.н.в.).

192.Рид Чал - връх Хамбарлъка(451,2 м.н.в.)

Централна част

193.Рид Жълти дял(Саръяйла) - Добри връх(1437 м.н.в.).

194.Стръмни рид(Юркиден даг) - връх Стръмни рид(960, 2 м.н.в.).

195.Бойник планина - връх Свети Илия(879 м.н.в.).

196.Рид Ирантепе(Иранов рид) - Иранов връх(817 м.н.в.).

197.Рид Сърта(Гребена) - връх Сърта(Гребена)(812,3 м.н.в.).

198.Устренски рид - връх Ветреник(1031 м.н.в.).          

Южна част

199.Рид Гюмюрджийски снежник - връх Вейката 1463,3  м.н.в., най-южната точка на България

200.Рид Боля - връх Медник(Бакър чал)(956 м.н.в.).

201.Черна планина(Карадаг) - връх Черквище(Клисесърт)(914,9 м.н.в.).

202.Рид Мъгленик(Мъглен) - връх Ветрен(Коджаелe)(1266,8 м.н.в., гранична пирамида 152).

 

                             Осогово-Беласишка планинска група

203.Осоговска планина - връх Руен  (2251,3 м.н.в., до гранична пирамида 91)

Влахина(Влайна) планина - връх Огреяк(Кадийца) (1924,1 м.н.в., гранична пирамида 55)

204.Малешевска планина - Ильов връх(Джама)(1802,5 м.н.в., гранична пирамида 51)

205.Огражден - връх Огражденец(на Македонска територия) (1747,6 м.н.в.).

                         - връх Билска чука(на Българска територия)(1643,6 м.н.в.).

206.Беласица - връх Радомир(2029, 2 м.н.в., гранична пирамида 24).

207.Възвишения Кожух и Пчелина - връх Кожух (281 м.н.в.).

                                       

                            Високите места в Тракийската низина

208.Чирпански възвишения - връх Китката(650,4 м.н.в.).

209.Рид Межденик - връх Тилилееца (604,2 м.н.в.).

210.Рид Бакаджиците  - връх Свети сава(Асан баир) (514,6 м.н.в.).

211.Свети Илийски възвишения - връх Острата вила(Острия чатал)(415, 9 м.н.в.).

212.Манастирски възвишения - връх Градище(600 м.н.в.).

213.Дервенски възвишения  - връх Гюргенбаир(555,2 м.н.в.).

214.Сакар планина  - връх Вишеград(856,1 м.н.в.).                                      

                                             

                                           Странджа планина       

215.Резовски рид на Странджа планина

      - връх Махия(на турска територия)(1071 м.н.в.)

      - връх Голямо Градище(на българска територия)(709,6 м.н.в.) - посещение само с водач

      - връх Арабаджи баир(709,6 м.н.в.)

216.Рид Каратепе на Странджа планина - връх Сарлъка(472, 8 м.н.в.).

217.Рид Босна на Странджа планина - връх Папия (501,4 м.н.в.).

218.Рид Китка(Узунджа баир) на Странджа планина - връх Китка (214,7 м.н.в.).

219.Медни рид(Бакарлък, Бакърлък) на Странджа планина - връх Бакърлъка(376,2 м.н.в.).

220.Рид Росен баир(Алатепе) на Странджа планина - Голия баир(266,9 м.н.в.).