Чирпански възвишения - връх Китката(650,4 м.н.в.).

Рид Межденик - връх Тилилееца (604,2 м.н.в.).

Рид Бакаджиците  - връх Свети сава(Асан баир) (514,6 м.н.в.).

Свети Илийски възвишения - връх Острата вила(Острия чатал)(415, 9 м.н.в.).

Манастирски възвишения - връх Градище(600 м.н.в.).

Дервенски възвишения  - връх Гюргенбаир(555,2 м.н.в.).

Сакар планина  - връх Вишеград(856,1 м.н.в.).